Jak opracować SEAP zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią?

Odpowiedzi na to pytanie szukali wspólnie prezenterzy i ponad 40 uczestników szkolenia, które odbyło się w dniach 1-2 października br. w Barcelonie. Drugie już międzynarodowe szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu 50 000&1 SEAPs.

Projekt ten współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) potrwa trzy lata, do lutego 2017 r., a jego celem jest pomoc samorządom lokalnym w pokonaniu barier utrudniających instytucjonalizację ich planów działań oraz we wzmocnieniu struktur wewnętrznych i procedur ułatwiających wysokiej jakości, długoterminowe zarządzanie energią. Dzięki temu w całej Europie rozpowszechnione i wzmocnione zostanie zrównoważone podejście do lokalnej gospodarki energetycznej.

Podczas szkolenia omówiono praktyczne aspekty i korzyści wynikające ze zintegrowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50 001 (SZE). Przedstawiono podobieństwa i różnice pomiędzy opracowaniem SEAPu i SEAPu zintegrowanego z EMS, a także standard zarządzania jakością i certyfikacji promowany w ramach Europejskiej Nagrody w dziedzinie Energetyki (European Energy Award - EEA) oraz doświadczenia miast z Polski (Dzierżoniów), Rumunii, Grecji i Bułgarii w zakresie opracowania i wdrażania SEAPu wraz z EMS.

Po południu 2.10 oraz 3.10 partnerzy projektu 50 000&1 SEAPs podczas roboczego spotkania projektowego omawiali już wykonane oraz planowane działania w poszczególnych krajach.

Program szkolenia

Prezentacje