2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX pn. „Oszczędzanie energii w szkołach”

W dniu 7 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX, poświęcone praktycznym aspektom oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych oraz wdrażania w nich innowacyjnej metodologii 50/50. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych i szkół (nauczycieli oraz administratorów technicznych budynków szkolnych) zaangażowanych w projekt, jak również do innych osób zainteresowanych tematyką projektu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest zwiększenie oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania w nich energią oraz uczy ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

Otwarcia spotkania dokonała Pani Maria Stankiewicz, Doradca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które koordynuje realizację projektu w Polsce. Pani Stankiewicz krótko przedstawiła działalność Stowarzyszenia oraz zapowiedziała konkurs na najciekawsze gry edukacyjne poświęcone problematyce oszczędzania energii i ochrony klimatu. Do konkursu zaproszone zostały zespoły ds. energii utworzone w szkołach należących do Sieci 50/50, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu i regulamin zostaną wkrótce opublikowane na stronie projektu: www.euronet50-50max.eu.

W kolejnej prezentacji Pani Anna Jaskuła, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, przypomniała założenia projektu EURONET 50/50 MAX oraz promowanej w jego ramach metodologii 50/50. Po tym krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się część praktyczna, podczas której uczestnikom projektu zaprezentowano nowe narzędzia mające pomóc im w realizacji zadań, jak również udzielono szeregu wskazówek dotyczących organizacji pracy ze szkolnymi zespołami ds. energii oraz możliwości wprowadzenia w szkole energooszczędnych rozwiązań.

Pani Patrycja Płonka, Kierownik Projektu, omówiła internetowy program do liczenia oszczędności energii i oszczędności finansowych osiągniętych przez szkoły uczestniczące w projekcie oraz zademonstrowała jego działanie. Program ten jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze, dzięki czemu znacząco ułatwi pracę osób odpowiedzialnych za wyliczenie ww. oszczędności oraz zapewni, że w każdym przypadku zostały one wyliczone zgodnie z przyjętą, wspólną metodologią. Program umożliwia też porównywanie wyników osiągniętych przez różne szkoły – na poziomie gminy, kraju oraz poziomie międzynarodowym.

Następnie Pani Paulina Kozubek, Asystent Projektów, omówiła ważną rolę komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi szkołami zaangażowanymi w proenergetyczne działania oraz przedstawiła Facebooka projektu, dzięki któremu zaangażowane w niego szkoły będą mogły efektywnie komunikować się i współpracować z innymi szkołami z Polski i zza granicy, co może zaowocować nowymi wspólnymi inicjatywami! Pani Agnieszka Nykiel natomiast zaprezentowała stronę internetową projektu Euronet 50/50 MAX, zachęcając do korzystania z niej i zamieszczonych tam materiałów metodologicznych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania jej do promocji własnych osiągnięć i dobrych praktyk.

Kolejnym punktem w programie warsztatów była prezentacja Pani Patrycji Płonki na temat praktycznych możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach. Zmiana zachowań uczniów i nauczycieli, drobne naprawy oraz niskonakładowe inwestycje mogą pomóc zaoszczędzić naprawdę sporo energii.

O tym, jak aktywnie i kreatywnie uczniowie podchodzą do tego tematu, opowiedzieli następnie przedstawiciele szkół, które z powodzeniem wdrażają metodologię 50/50: Pani Iwona Dzwolak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, Pani Marta Barbasz-Sztajno ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej oraz Pan Krzysztof Świerczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. Serdecznie dziękujemy za tak inspirujące prezentacje, pokazujące nie tylko, jak dużo w szkołach dzieje się w kontekście oszczędzania energii i ochrony klimatu, ale i zwracające uwagę na konieczność zaangażowania w te działania także osób spoza szkoły – rodziców, przedstawicieli urzędu miasta i innych partnerów, którzy mogą podzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Warsztaty zakończyły się specjalną sesją adresowaną do administratorów technicznych budynków szkół / szkolnych woźnych, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w szkolnych zespołach ds. energii. Jako osoby najlepiej znające budynek szkoły pomagają oni uczniom zrozumieć, jak w szkole wykorzystywana jest energia i skąd się ona bierze oraz wdrożyć energooszczędne rozwiązania. Pani Anna Jaskuła dokładnie omówiła ich kluczową rolę oraz przekazała kilka praktycznych wskazówek, które pomogą im w pracy z zespołem ds. energii.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w warsztatach, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w ich trakcie prezentacjami.

Program warsztatów

Prezentacje i zdjęcia z warsztatów można pobrać pod pełną wersją artykułu dostępną na stronie projektu EURONET 50/50 MAX.