Dni energii w gminie Chorzele

Dni Chorzel 14 18W dniach 9 i 10 sierpnia 2014 r. już po raz drugi odbyły się w Chorzelach Dni Energii. Zorganizowano gminne stoisko promujące ekologiczne rozwiązania i oszczędzanie energii, na którym dostępne były różnego rodzaju informatory i ulotki. Impreza skierowana była do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii w gospodarstwach domowych chcieliby wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana energia oraz w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny i zrównoważony. Na Dni Energii zaproszono gości – firmę Ekoinstal, zajmującą się instalacją odnawialnych źródeł energii.

Gmina Chorzele podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowała konkurs dla dzieci w wieku do 12 lat dotyczący odnawialnych źródeł energii. Tegoroczny konkurs przeprowadzony był w formie testu. Pani Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody. 

Dni Energii przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców gminy i innych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ich pozytywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Zdjęcia i tekst: Artur Opalach, Gmina Chorzele