Spotkanie RENERGY w Rzymie

logo Renergy26 i 27 czerwca 2014 r. w Rzymie odbyło się V spotkanie projektu RENERGY, które zgromadziło specjalistów do spraw energii odnawialnej z całej Europy. 

Projekt RENERGY finansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC promuje odnawialną energię i efektywność energetyczną na poziomie regionalnym w całej Europie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Prowincję Potenzę i CNR-IMAA z Włoch, uczestniczyli partnerzy z 9 pozostałych europejskich krajów partnerskich: Austrii, Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rumunii, Danii, Węgier i Polski. Podczas dwudniowego spotkania dyskutowano na temat Lokalnych Planów Działania w regionach wszystkich partnerów, które mają wspomóc stworzenie strategii zrównoważonej energii i odnawialnych źródeł na poziomie regionalnym. Ustalono również szczegóły końcowej konferencji projektu.

Pierwszego dnia spotkanie rozpoczął Alessandro Attolico, kierownik projektu z Prowincji Potenzy, partnera wiodącego. Reprezentanci Slagelse (Dania), Tulln (Austria), Prowincji Potenzy (Włochy) przedstawili finalny Raport z wizyt studyjnych. Po zaprezentowaniu przez każdego z partnerów Lokalnego Planu Działań miała miejsce dyskusja i ustalenie szczegółów dotyczących końcowej konferencji.

Drugiego dnia spotkania partnerzy z Durham (Wielka Brytania) przedstawili Modelowy Plan Działań dotyczący wdrażania polityk zrównoważonej energii i efektywności energetycznej w całej Europie. Następnie głos zabrali przedstawiciele Grants Europe Consulting Ltd, Sheffield (Wielka Brytania), CNR-IMAA, Prowincji Potenzy (Włochy) i Avrig (Rumunia), którzy wygłosili prezentacje na temat działań dotychczas podjętych w projekcie oraz kolejnych, planowanych zadań.

Partnerzy RENERGY kontynuują promocję zrównoważonego rozwoju w swoich regionach. Otwarta konferencja końcowa odbędzie się w 15 i 16 października 2014 roku w Brukseli, w Belgii. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.renergyproject.eu/.

Artykuł odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

 logo building for future  logo INTERREG IVC logo european regional dev fund