Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

1W dniu 28 maja 2014 przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wzięli udział w jednym z najważniejszych w tym roku seminariów pn. "Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki - SEAP", zorganizowanym przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Plany gospodarki niskoemisyjnej są podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych.

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zasady przygotowania, wdrażania i monitorowania SEAP wypracowane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienie Burmistrzów, możliwe do wykorzystania w przygotowywanych planach gospodarki niskoemisyjnej.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowali, jako eksperci - wykladowcy: Maria Stankiewicz, Anna Jaskuła (biuro Stowarzyszenia), Stanisław Nowacki (Niepołomice), Katarzyna Kacpura (Warszawa).

Spotkanie z udziałem blisko 200 przedstawicieli zaproszonych samorządów i ekspertów Komisji Europejskiej było transmitowane na żywo.

Program, prezentacje oraz materiały z retransmisji internetowej sa dostepne na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,521,duza-aktywnosc-nfosigw-w-pomocy-udzielanej-samorzadom-planujacym-inwestycje-w-gospodarce-niskoemisyjnej-aktualizacja-.html