Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego

Zdjecie do zaproszenia3 czerwca 2014 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego”. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki projektowi VIS NOVA finansowanemu w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków EU - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki ambitnemu i różnorodnemu programowi w spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczelni i ośrodków naukowych, a także partnerzy projektu VIS NOVA z 4 europejskich krajów: Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Agenda została podzielona na dwie sekcje, pierwsza z nich była poświęcona finansowaniu gospodarki niskoemisyjnej, druga zaś ekspertyzie Planów Efektywności Energetycznej.

Program

Wystąpienia w pierwszej części spotkania dotyczyły znaczenia gospodarki niskoemisyjnej i perspektyw jej finansowania z różnych źródeł.

Po trzech wystąpieniach odbyła się dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych inwestycjami w swoich gminach i poszukujących finansowania.

W drugim panelu konferencji przedstawiono wystąpienia dotyczące Planów Efektywności Energetycznej regionów biorących udział w projekcie, a także oceny tych planów, przygotowane przez niezależnych ekspertów. Dzięki wnikliwym analizom planów uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się dlaczego Lokalne Plany Efektywności Energetycznej są niezbędnym narzędziem do wdrażania lokalnej polityki pro-energetycznej. Trafne spostrzeżenia ekspertów wskazywały na co zwrócić szczególną uwagę i jakich błędów unikać przy kontrowaniu planu dla swojego regionu.

Galeria

 logo pnec2  logo agh  logo kse

Projekt VIS NOVA współfinansowany  ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Artykuł odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

 logo visnova  logo central europe cooperating