II Sympozjum Energii, Gorlice 28.03.2014

IMG 2107Zrównoważony rozwój energetyczny ma ogromne znaczenie zarówno dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników indywidualnych.  Nie dziwi zatem fakt, iż w II Sympozjum Energii projektu VIS NOVA wzięło udział ponad 25 osób zainteresowanych efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

28 marca 2014 roku w Restauracji Leśny Dworek w Gorlicach odbyło się spotkanie projektu VIS NOVA, współfinansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin: Biecz, Dębica, Gorlice, Lubin, Łużna, Ropa, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przedstawiciel Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza, firm prywatnych „BaSz – firma konsultingowa”, AMT Projekt s. z o.o. oraz Huty Szkła w Jaśle.

2. Karol Górski Wicestarosta Powiatu GorlickiegoSpotkanie rozpoczął Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Karol Górski, który wielokrotnie podkreślał, że zrównoważony rozwój i planowanie energetyczne są bardzo ważne dla Powiatu. 

W programie umieszczono 5 ambitnych wystąpień, którym towarzyszyły liczne dyskusje. 

 • Pierwszą prezentację dotyczącą Postępów w realizacji projektu VIS NOVA wygłosił Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Słuchacze dowiedzieli się jakie korzyści przyniosło uczestnictwo w projekcie oraz jakie zadania zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości. Prezentacja miała na celu wprowadzenie słuchaczy i zwrócenie ich uwagi na najważniejszą część Sympozjum: podejście i technologie wykorzystane do realizacji projektu, a także przedstawienie licznych opracowań ułatwiających zarządzanie energią na szczeblu powiatowym. Część wystąpienia była dedykowana podróży studyjnej do Szekszardu na Węgrzech i zastosowanych w fabryce etanolu nowoczesnych technologii.
 • Jarosław Kotyza z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa przedstawił możliwości Zrównoważonego rozwoju Małopolski poprzez podniesienie świadomości prosumienckiej mieszkańców. Pan Kotyza podkreślał zalety domowych pomp ciepła, min. małą awaryjność, cenę zbliżoną do kolektorów słonecznych oraz mniejsze uzależnienie od warunków pogodowych. Po prezentacji rozgorzała dyskusja na temat dofinansowania do montażu mikroinstalacji i problemów związanych z ich opłacalnością oraz podatkiem VAT, którego koszt trzeba ponosić za wyprodukowaną energię. Ze względu na brak odpowiednich regulacji i niejasny status ustawy o OZE, mieszkańcy rzadko decydują się na takie rozwiązania.
 • Nowa perspektywa finansowania projektów OZE i EE to temat interesujący dla przedstawicieli samorządów lokalnych. Marcin Łojek ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” opowiedział o nowym programie na lata 2014 - 2020 Horyzont 2020. Nowe zasady finansowania sprawią, że aplikacja do konkursów będzie łatwiejsza. Prezentacja miała przede wszystkim zwrócić uwagę słuchaczy na to, jak dużą rolę przykłada KE do zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, proponując dofinansowanie dla szerokiego spektrum projektów.
 • IMG 2132Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja Prezesa AMT Projekt s. z o.o. Marcina Turonia na temat Systemu Zarządzania Energią w Zespole Szkół nr.1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Pan Turoń pokazał internetowy, zdalnie sterowany system. W każdej chwili i z każdego miejsca można sprawdzić poziom zużywanej energii, wysokość temperatury w szkole i na hali sportowej. Uczniowie mogą korzystać na zajęciach ze specjalnego symulatora i sprawdzać jak zmiana pojedynczego parametru może wpłynąć na sytuację w szkole. Dyrektor oraz wykonawca systemu mają możliwość zdalnego regulowania ustawień instalacji, co pozwala na zoptymalizowanie zużycia energii (np. zmniejszania temperatury na noc). W kolejnych zakładkach systemu można sprawdzić ile energii wykorzystano w wybranym okresie. System funkcjonuje od początku stycznia 2014 roku. Szkoła prowadzi także sukcesywną wymianę oświetlenia na świetlówki ledowe, które są bardziej energooszczędne. W 2006 w budynku szkoły wykonano termomodernizację oraz zamontowano 2 nowe kotły grzewcze, uzyskując tym samym około 40% oszczędności energii. 
 • Ostatni punkt programu dotyczył Planu Efektywności Energetycznej (PEE) dla Powiatu Gorlickiego. Prezentację na ten temat wygłosił Bartosz Szymusik z firmy konsultingowej „BaSz” przy wsparciu, które udzielił dr Ziemowit Pochitownow. Na początku zaprezentowali różnice między PEE a Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). 
  • PEE w przeciwieństwie do SEAP, nie ma z góry zaleconego poziomu redukcji emisji (SEAP: osiągnięcie min. 20% redukcji emisji CO2 w stosunku do założonego roku bazowego);
  • Kolejną różnicą jest czas wdrażania zaplanowanych działań, zobowiązania SEAP muszą być zrealizowane do 2020 roku, a PEE obejmuje 2 kadencje samorządu terytorialnego do 2022 roku.
  • Monitorowaniem PEE ma się zajmować specjalna jednostka - Centrum Wiedzy o Energii.

IMG 2124Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat przyszłych zdań Centrum oraz najlepszej dla niego lokalizacji. Wśród propozycji pojawia się między innymi Zespół Szkół nr 1, siedziba Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Od tego gdzie zostanie ulokowane Centrum, będzie zależeć jego strategiczna misja. Niezależnie jednak od lokalizacji centrum powinno spełniać funkcje edukacyjne, promować wykorzystanie OZE, wspierać rozwój efektywności energetycznej.

Po podsumowaniu konferencji, Marcin Łojek ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zaprosił wszystkich uczestników spotkania na międzynarodową konferencję VIS NOVA, która odbędzie się 3 czerwca 2014 w Krakowie.


Publikacja odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

logos ceeu

Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyłączna odpowiedzialność za treść spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.