Czy Jasło wykorzysta swój potencjał geotermalny?

Czy Jasło może skorzystać w doświadczeń węgierskiego Szekszardu (partnera RENERGY) i wykorzystywać energię geotermalną na dużą skalę?

We wtorek (14 stycznia 2014 roku) w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie robocze projektu RENERGY – strategie dla gmin świadomych energetycznie, współfinansowanego ze  środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PNEC, Urzędu Miasta Jasła oraz Zakładu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 

Na spotkaniu przedyskutowano nowy dokument projektu RENERGY Lokalny Plan działań, który ma na celu wskazanie obecnej sytuacji energetycznej Jasła oraz działań i dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w przyszłości. Miasto Jasło jest obecnie zaangażowane w kilka ciekawych projektów związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, między innymi: 

  • otrzyma dofinansowanie z programu „SOWA” NFOŚiGW do wymiany oświetlenie ulicznego, 
  • na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne w ramach programu SWISS CONTRIBUTION,
  • uczniowie z 13  szkół nauczą się oszczędzać energię w ramach projektu EURONET 50/50 MAX

Działania przewidziane na przyszłość to między innymi: stworzenie budynku pasywnego, założenie dachu zielonego na jasielskim domu kultury czy termomodernizacja wszystkich budynków publicznych. 

Projekt RENERGY daje miastu szansę przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej rozpoznania i wskazania możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Mieście Jaśle. Specjaliści z PAN przedstawili wstępne informacje na temat potencjału energetycznego miasta oraz kwestie formalne związane z dostępem do danych, które należą do PGNiG, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu. Ekspertyza pozwoli na oszacowanie nie tylko potencjału energetycznego istniejących na terenie miasta odwiertów, ale również możliwości ich wykorzystania oraz warunków ekonomicznych. Ekspertyza da odpowiedź na pytanie, czy inwestycje w rozwój geotermii w Jaśle będą opłacalne. 

 

Publikacja odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponosi odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC 

 

 logo INTERREG IVC  logo EU europejski fundusz