Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” podczas COP 19

zdjecie COP19W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyła się 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu – COP 19. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej zgromadziło delegatów z ponad 190 krajów świata, wśród których znaleźli się czołowi politycy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, reprezentanci biznesu i nauki oraz członkowie organizacji pozarządowych. COP 19 był szczególnie ważny dla miast i władz lokalnych, ponieważ dotychczas nie miały one okazji formalnie uczestniczyć w procesie rozmów nad wypracowaniem globalnego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Konferencji towarzyszyło kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych, w tym m.in. spotkań, seminariów, warsztatów, a także wystawy promujące nowatorskie produkty i rozwiązania proekologiczne. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités” również uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

19 listopada br. Ambasada Danii i Miasto Stołeczne Warszawa zorganizowały w Pałacu Kultury i Nauki seminarium pt. „Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej” w ramach budżetu UE 2014-2020. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Departamentu Infrastruktury m.st. Warszawa Leszek Drogosz, duński Minister Klimatu, Energii i Budownictwa Martin Lidegaard i Ambasador Danii Steen Hommel. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezydenci polskich miast, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z energią i przemysłem. Podczas seminarium prezentacje dotyczące Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii wygłosili m.in. Leszek Drogosz (Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin), Zygmunt Kuc (Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin, Miejski Inżynier Miasta Dzierżoniów) oraz Patrycja Płonka (Kierownik Projektów).

Kolejnym ważnym wydarzeniem towarzyszącym COP 19 była konferencja Warsaw Dialogue on Scaling –Up Local Und Subnational Climate Action, która odbyła się 20 i 21 listopada 2013 r. Jednym z uczestników tego wydarzenia był Zbigniew Michniowski, Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”. Obrady w dniu 20 listopada dotyczyły kluczowych dla miast i gmin tematów efektywności energetycznej budynków i infrastruktury miejskiej, gospodarki odpadami, transportu oraz adaptacji do zmian klimatu. Następnego dnia przedstawiciele miast i władz lokalnych formalnie uczestniczyli w dialogu w ramach Segmentu Wysokiego Szczebla (High Level Segment) z ministrami i innymi przedstawicielami państw-stron Konwencji Klimatycznej. Dialog burmistrzów i ministrów był otwarty dla wszystkich uczestników COP19 i koncentrował się na dwóch tematach:

  • Wzmacnianie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym,
  • Wzmacnianie globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu poprzez działania na poziomie lokalnym.

Międzynarodowej konferencji klimatycznej towarzyszyła wystawa w Pałacu Kultury i Nauki zatytułowana „Zielony klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska”. Celem wystawy była popularyzacja wiedzy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz propagowanie zachowań proekologicznych. Część ekspozycji „Zielony klimat” stanowiła wystawa Stowarzyszenia promująca działania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów pt. „Dobry Klimat”.

Prezentacje:

Galeria: