Pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi

tytulowe IMG_3774W dniu 30 września 2013 r. w Krakowie w ramach projektu Meshartility Stowarzyszenie Gmin Polska Siec „Energie Cités” zorganizowało pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi.

Spotkanie to miało charakter dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych i zakładów energetycznych z całej Polski, a dotyczyło współpracy samorządów i zakładów energetycznych oraz gromadzenia i pozyskiwania danych z zakresu zużycia energii.

Podczas spotkania zostały również przedstawione wnioski z europejskiego spotkania okrągłego stołu, które odbyło się w dniu 23 maja 2013 r. w Brukseli, w którym uczestniczyli przedstawiciele 12 krajów europejskich.

Projekt Meshartility („Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów”) współfinansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy Unii Europejskiej ma na celu opracowanie rozwiązań i narzędzi ułatwiających wymianę danych nt. produkcji i zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi, podejmującymi się sporządzenia lokalnych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania planów i strategii energetycznych.

Rozwiązania i narzędzia te pomogą miastom sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), których realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Program spotkania

Prezentacje:

Galeria:

 logo MESHARTILITY logo EU emblem