Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA

logo visnova4 lipca 2013 w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA, który współfinansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, czyli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a także reprezentanci innych instytucji żywo zainteresowanych implementacją projektu i jego rezultatami.

Daniel Markowicz reprezentujący Starostwo Powiatowe wygłosił prezentację na temat postępów w realizacji projektu i przypomniał cel inwestycji pilotażowej, która ma polegać na wprowadzeniu systemu zarządzania energią w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicz w Gorlicach. W prezentacji wspomniano główne cele i rezultaty projektu VIS NOVA, potencjał odnawialnych źródeł energii w powiecie, a także wydarzenia poprzedzające spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia.

Daniel Markowicz,_Starostwo_Powiatowe
Daniel Markowicz Fot. PNEC
Marcin Lojek Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites
Marcin Łojek Fot. PNEC


Następnie prezentację wygłaszał Marcin Łojek ze Stowarzyszenia Gmin, który przedstawił plany związane ze studiami wykonalności dla pilotażowej inwestycji oraz dla kogeneracji w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Magdalena Wojdyła z Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentowała techniczne szczegóły inwestycji w Zespole Szkół nr 1. Wprowadzany system zarządzania energią będzie przypominać innowacyjne rozwiązania zastosowane w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

Janusz Kryca,_Zespol_Szkol_nr_1_w_Gorlicach
Janusz Kryca Fot. PNEC
Miroslaw Wedrychowicz,_Starosta_Gorlicki
Mirosław Wędrychowicz Fot. PNEC


Ostatnia prezentacja dotyczyła Międzynarodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz czterech alternatywnych scenariuszy rozwoju i była wygłoszona przez Elżbietę Hałaj z AGH.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania Fot. PNEC

Uczestnicy żywo reagowali na każde wystąpienie. Dyskusja dotyczyła wszystkich poruszanych kwestii. Najważniejsze omówione sprawy to finansowanie inwestycji w Zespole Szkół, przeznaczenia Laboratorium w Miękini oraz szanse i zagrożenia rozproszonej produkcji energii z OZE na terenie powiatu gorlickiego. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Janusz Kryca zainteresował się możliwością odbycia praktyk przez uczniów z klas technikum ukierunkowanych na energetykę i odnawialne źródła energii. Dyrektor poinformował, że kierunki te nie cieszą się powodzeniem wśród licealistów Powiatu Gorlickiego, dlatego dyskutowano o konieczności promowania tych zawodów. Dyskutowano także o potrzebie uświadamiania młodzieży zalet zawodu technika instalacji OZE. Według starosty Mirosława Wędrychowicza dużym problemem Powiatu Gorlickiego jest niska świadomość mieszkańców i niechęć do zmian, które stanowią barierę rozwoju efektywności energetycznej. Dużą część dyskusji poświęcono kwestii rozwoju regionalnego województwa małopolskiego i projekcie Regionalnego Planu Energetycznego dla Województwa Małopolskiego oraz jego założeń. Dyskusja ta łączyła się z planowanymi działaniami zmierzającymi do opracowania Międzynarodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz alternatywnymi scenariuszami dla rozwoju powiatu. Dla Powiatu Gorlickiego największy problem stanowi niska emisja i zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne gospodarstwa, które ze względu na złą sytuację ekonomiczną wykorzystują na cele grzewcze opał niskiej jakości lub śmieci.


Spotkanie zakończyło się przypomnieniem zadań jakie czekają polskich partnerów w najbliższych miesiącach. Partnerzy postanowili przygotować broszurę informacyjną dla mieszkańców Powiatu Gorlickiego, która będzie zawierać informacje o projekcie VIS NOVA, a także zestaw zasad i sposobów na oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Uczestników spotkania zaproszono na wrześniowe Sympozjum Energii, otwartą konferencję dla mieszkańców, Lokalnej Grupy Wsparcia i wszystkich zainteresowanych projektem VIS NOVA.

 

logo central_europe_cooperating Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.