Spotkanie Energy Lab

logo RenergyPierwsze spotkanie z cyklu Energy Labs odbyło się 23.10.2012r. w sali obrad Urzędu Miasta w Jaśle. Głównym celem spotkania było przedstawienie ścieżek możliwych do obrania przy opracowywaniu dokumentów dotyczących efektywności energetycznej (planów SEAP, regionalnych strategii). Spotkanie odbyło się w ramach projektu RENERGY, współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC.

Przywitaniem i opisaniem sytuacji energetycznej w regionie rozpoczął spotkanie pan Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła. Stan lokalnej polityki energetycznej przybliżyła także pani Maria Lignar, dyrektor Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Następnie Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przedstawiła działania Stowarzyszenia w celu wspierania gmin w budowaniu lokalnych polityk energetycznych. Przedstawiła także inicjatywę Porozumienia Burmistrzów, zachęcając do przystąpienia do niej. Pozostając w tym temacie, Marcin Łojek, kierownik projektu, przedstawił założenia projektu RENERGY oraz możliwości płynące z jego wdrażania na terenie gminy. Spotkanie miało także na celu przedyskutowanie lokalnych działań i problemów z zakresu zarządzania energią - dyskutowano o stanie powietrza, programach ograniczenia niskiej emisji czy też o sytuacji oświetlenia ulicznego.

Miasto Jasło zostało przedstawione jako główny uczestnik projektu RENERGY - region, w którym skoncentrowane będą wszystkie działania projektowe.
Spotkanie miało także duże znaczenie z tego powodu, iż zespół projektowy mógł poznać osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie lokalnej polityki energetycznej na terenie Jasła. Była to doskonała okazja, aby omówić potrzebę stworzenia listy lokalnych interesariuszy oraz ideę samooceny stanu aktualnego w sektorze energetycznym w Jaśle.

Program spotkania

Prezentacje:

  1. Doświadczenia Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" w budowaniu lokalnej polityki energetycznej, Maria Stankiewicz, dyrektor biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Prezentacja projektu RENERGY, Marcin Łojek, kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Projekt RENERGY jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC logo INTERREG_IVC logo EU_EFRR