Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

ZM u_PrezydentaZbigniew Michniowski, wiceprezydent Bielska-Białej, sekretarz europejskiej Sieci Miast „Energy Cities” oraz prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” uczestniczył na zaproszenie Prezydenta RP w Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jako energia dla Polski?”, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w dniu 12 grudnia 2012 r. W dyskusji z udziałem Prezydenta RP wzięli udział również Minister Środowiska, przedstawiciele innych resortów i instytucji rządowych oraz sektora energii, w tym eksperci oraz szefowie największych firm sektora energetycznego w Polsce. Celem debaty było określenie kierunków zmian w krajowej polityce energetycznej w kontekście zasobów krajowych, unijnych i krajowych regulacji, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki – w tym konkurencyjnego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe źródła energii. Zbigniew Michniowski, jako jedyny obecny wśród mówców przedstawiciel samorządów lokalnych, podkreślił doniosłą rolę Porozumienia Burmistrzów jako ambitnej inicjatywy Komisji Europejskiej, którego celem jest zaangażowanie władz lokalnych w działania na rzecz ochrony klimatu. Wyjaśnił, konieczność zwiększenia kompetencji miast i gmin, a także wspierających je organizacji, w zakresie zarządzania i planowania energetycznego na szczeblu lokalnym i regionalnym, a na poparcie tej tezy zacytował słowa Andrisa Piebalgsa byłego Komisarza UE ds. Energii „Nierozsądne jest twierdzenie, że cele Unii Europejskiej mogą zostać osiągnięte bez zaangażowania władz lokalnych”.

https://www.prezydent.pl/dialog/fdp/gospodarka-konkurencyjnej-polski/filmy/art,4,fdp-nowe-zrodla-energii-jaka-energia-dla-polski.html