Telewizja BBC Scotland w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

29 października br. Szkołę Podstawową nr 13 w Bielsku-Białej odwiedziła telewizja BBC Scotland, która była zainteresowana jej udziałem w projekcie EURONET 50/50 prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie i angażującym uczniów w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Dzieci i młodzież z Wielkiej Brytanii zobaczą, jak w bielskiej szkole oszczędza się energię. Chodzi tu o ogromne oszczędności prądu, gazu i wody osiągnięte przy minimalnych inwestycjach. Spośród wszystkim szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 bielszczanom udało się osiągnąć najlepsze rezultaty.

Pani Izabela Laszczak, dyrektor SP 13, wyjaśniła, że w czasie realizacji projektu w szkole nie było żadnej większej modernizacji. Oszczędności osiągnięto tylko dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. W ciągu dwóch lat wdrażania metodologii 50/50 udało się zmienić zachowania społeczności szkolnej. Jej członkowie gaszą światło, kiedy to tylko możliwe (np. na korytarzach podczas lekcji), krótko wietrzą klasy, pilnują właściwej temperatury w pomieszczeniach i zakręcają krany. Uczniowie stworzyli też uczniowski patrol energetyczny, który tuż po przerwie sprawdza pomieszczenia szkolne pod kątem marnowania mediów i gasi zbędne światło czy dokręca krany, a w specjalnym zeszycie zapisuje stany liczników i oblicza oszczędności. Te dobre nawyki uczniowie przenieśli do swoich domów rodzinnych. „Mamy takie sygnały na zebraniach z rodzicami"- mówi dyrektorka.

Wyniki tych działań są imponujące. W pierwszym roku realizacji projektu w bielskiej szkole udało się ograniczyć zużycie energii o 7,5%, a w drugim roku - o 9%. W przeliczeniu na pieniądze szkoła zaoszczędziła w pierwszym roku ponad 26 tys. zł,  a w drugim jeszcze więcej, bo ponad 31 tys. zł. Zasadą projektu EURONET 50/50 jest to, że połowa zaoszczędzonych środków zostaje wypłacona szkole przez organ prowadzący finansujący jej działalność. SP 13  przeznaczyła je na nowoczesne narzędzia dydaktyczne i wycieczki dla uczniów.

„Jesteśmy pod wrażeniem, choć w szkockich szkołach takie działania, to nic nadzwyczajnego"- mówi Folko Boermans z BBC Scotland. Materiał z Bielska-Białej będzie częścią dokumentu o Polsce. W Wielkiej Brytanii mieszka mnóstwo Polaków, dlatego BBC pracuje nad materiałem dla dzieci i młodzieży, który przybliży im ten kraj. „Chodzą z Polakami do szkoły albo mieszkają w sąsiedztwie, ale niewiele o nich i ich kraju wiedzą. Kiedy szkoccy uczniowie będą to oglądać, powiedzą - to zupełnie tak, jak u nas"- mówi Boermans. W Szkocji 50 proc. energii pozyskuje się ze źródeł odnawialnych.

Na podstawie artykułu: Szkoci podziwiają oszczędność bielszczan! 29.10.2012. Autor: Magda Fritz, www.radiobielsko.pl

Więcej informacji: