Porozmawiajmy o Porozumieniu Burmistrzów…

 

logo-netcomPolska Platforma Dialogu na temat Porozumienia Burmistrzów utworzona w ramach projektu NET-COM została otwarta 12 września 2011 r. w Bielsku-Białej podczas konferencji zatytułowanej „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”, która zgromadziła ponad 300 uczestników – członków europejskiego i polskiego parlamentu, reprezentantów polskich ministerstw i władz lokalnych, w tym sygnatariuszy Porozumienia, przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i mediów.

Platforma została powołana do współpracy pomiędzy obecnymi i potencjalnymi miastami-sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów oraz innymi podmiotami pragnącymi zaangażować się we wdrażanie tej inicjatywy w Polsce.

Photo 2-1a703Z roku na rok wzrasta bowiem liczba sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów - jest ich dziś już ponad 4 000. Pomyślna realizacja podjętych przez nich zobowiązań w znacznym stopniu zależy od efektywnej współpracy z innymi władzami lokalnymi zaangażowanymi w Porozumienie oraz kluczowymi partnerami, którzy mogą udzielić im wsparcia. Brakuje jednak działań, które pomagały by rozwijać taką współpracę. Lukę tę pragną wypełnić partnerzy projektu NET-COM wspierając wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i innymi podmiotami zaangażowanymi w tę niezwykłą inicjatywę oraz koordynując ich działania.

Członkowie Platformy będą spotykać się dwa razy do roku podczas warsztatów lub innych działań sieciowych. Przez resztę czasu współpraca będzie odbywać się za pośrednictwem e-mailowych list dyskusyjnych, konferencji online oraz strony internetowej.

Photo 1-2-3b251

Więcej informacji na: http://www.pnec.org.pl/component/content/article/201-budowanie-sieci-wspierajcej-porozumienie-burmistrzow-net-com.html