Podsumowanie konferencji nt. Porozumienia Burmistrzów w Łodzi

logo porozumienie burmistrzw-oldW dniu 28 czerwca 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Samorządy lokalne na rzecz zrównoważonej energii: Porozumienie Burmistrzów – idea i wdrażanie”, współorganizowana przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – oficjalną Organizację Wspierającą Porozumienie Burmistrzów w Polsce.

 

Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Celem konferencji było rozpropagowanie na terenie regionu łódzkiego idei zrównoważonego rozwoju energetycznego i zaprezentowanie możliwych rozwiązań w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej, a także zachęcenie miast i gmin z województwa do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów – ambitnej inicjatywy europejskiej na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. W konferencji wzięło udział ponad 40 przedstawicieli miast, gmin i powiatów z województwa łódzkiego. Uroczystego otwarcia dokonał Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W pierwszej części konferencji przedstawiciele biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaznajomili uczestników z inicjatywą pn. Porozumienie Burmistrzów oraz rolą Stowarzyszenia jako oficjalnej Organizacji Wspierającej Porozumienie. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m. in.:

  Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia prezentuje Porozumienie Burmistrzów

  Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia prezentuje Porozumienie Burmistrzów
 • co to jest Porozumienie Burmistrzów;
 • jakie są zobowiązania i korzyści wynikające z przystąpienia do tej inicjatywy;
 • jakie są założenia i zasady sporządzania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, którego opracowanie stanowi jeden z podstawowych wymogów Porozumienia;
 • jak zorganizować w gminach lokalne fora energetyczne i Dni Energii, które pozwolą zaangażować mieszkańców i lokalnych interesariuszy w realizację lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju energetycznego;
 • jakiego wsparcia mogą oczekiwać sygnatariusze Porozumienia ze strony Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

W drugiej części konferencji przedstawiciele 3 pionierskich miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów – Bielska-Białej, Dzierżoniowa oraz Niepołomic – zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie realizacji lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz wypełniania założeń Porozumienia Burmistrzów.

Piotr Sołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zarządzania Energią prezentuje miejski Plan działań na rzecz zrównoważonej energii
Uczestnicy konferencji podziwiają wystawę banerów pt. „Dobra energia”

 

Konferencji towarzyszyły też dodatkowe atrakcje. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził wyświetlony im film pt. „Porozumienie Burmistrzów. Polscy liderzy ochrony klimatu”, przygotowany przez Stowarzyszenie w ramach projektu „Apetyt na klimat”. Przedstawia on najciekawsze działania pro-energetyczne i pro-klimatyczne realizowane przez pięć polskich miast – sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów - Bielsko-Białą, Niepołomice, Dzierżoniów, Raciechowice i Bielawę. W trakcie przerwy uczestnicy mogli też obejrzeć niezwykle ciekawą wystawę banerów pt. „Dobra energia”. Wystawa składa się z 16 banerów prezentujących w atrakcyjny sposób największe osiągnięcia i najciekawsze działania polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów i może stanowić źródło motywacji i inspiracji dla innych samorządów lokalnych.

 

Program


Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone na konferencji:

 1. Porozumienie Burmistrzów – europejskie miasta dla ochrony klimatu – stan obecny, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, Iwona KOROHODA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Główne elementy „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii”: sektory i obszary działania, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Jak zorganizować forum i Dni Energii w gminach, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Prezentacja wystawy plakatów pt. „Dobra Energia”, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Realizacja „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii” na przykładzie Bielska-Białek, Piotr SOŁTYSEK, Urząd Miasta Bielska-Białej
 7. Gospodarka energetyczna w gminie Dzierżoniów – opracowanie i realizacja SEAP, Zygmunt KUC, Urząd miasta w Dzierżoniowie.
 8. Doświadczenia gminy Niepołomice w realizacji zobowiązań podjętych w ramach Porozumienia Burmistrzów, Stanisław NOWACKI, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice