IMG 7050
Zdj. 1. Uczestnicy konferencji

Blisko 100 przedstawicieli miast i gmin z całej Polski wzięło udział w konferencji pn. „Zrównoważony rozwój energetyczny w miastach”, która została zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w Warszawie, w dniu 25 maja 2012 r. w ramach projektu Green Twinning. Konferencja poświęcona była problematyce efektywności energetycznej miast oraz nowym możliwościom uzyskania wsparcia przez sygnatariuszy Porozumienia, a także miasta rozważające przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy.

 

 

Zdj 2Zdj. 2. Od lewej: Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Jarosław Kochaniak, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej i Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, oraz Jarosław Kochaniak, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Bielsko-Biała i Warszawa są jednymi z pierwszych polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów i od lat aktywnie realizują model zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym.

Pierwszą prezentację podczas konferencji wygłosił Arkadiusz Węglarz, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A., który przedstawił rolę administracji publicznej w kontekście Drugiego krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski. Następnie swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami podzielili się przedstawiciele jednych z najbardziej efektywnych energetycznie gmin w Polsce, tj. Bielska-Białej, Piekar Śląskich, Czerska, Gdyni oraz Częstochowy. Ich prezentacje stanowiły prawdziwe źródło inspiracji i motywacji dla pozostałych uczestników konferencji.

DSCF5764
Zdj. 3. Bożena Herbuś, Inżynier Miejski, Urząd Miasta Częstochowy

Druga część konferencji poświęcona była inicjatywie pn. Porozumienie Burmistrzów angażującej europejskie miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu, jak również prezentacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, mających na celu wsparcie polskich sygnatariuszy Porozumienia. Wśród nich znajduje się projekt Green Twinning, którego oficjalne otwarcie miało miejsce podczas konferencji. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie opracowania i realizacji strategii oraz planów zrównoważonego rozwoju energetycznego. Cel ten będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń, twinning pomiędzy miastami „doświadczonymi” a miastami „uczącymi się”, szkolenia oraz bezpośrednie wsparcie ze strony krajowych koordynatorów.

Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem certyfikatów przedstawicielom 6 gmin uczestniczących w projekcie BEAM21, realizowanym przez Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21.

Dla uczestników konferencji Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przygotowało szereg ciekawych i użytecznych materiałów dotyczących zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach, w tym: poradnik „Planowanie energetyczne w miastach i gminach”, poradnik „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”, płytka „Apetyt na klimat: ekologiczne menu polskich gmin” oraz termometry z rekomendacjami dotyczącymi temperatur, jakie powinny panować w pomieszczeniach.

 

Program  

 

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone na konferencji:

  1. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski - wzorcowa rola administracji publicznej , Arkadiusz WĘGLARZ, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  2. Efektywność energetyczna miast - temat „tabu”, realizm czy walka z … wiatrakami? , Zbigniew MICHNIOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  3. Program likwidacji niskiej emisji i oszczędność w zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich , Zenon PRZYWARA, Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
  4. Jak zaoszczędzić 75% energii w gminie - przykład Gminy Czersk , Przemysław BLOCH, Urząd Gminy Czersk
  5. Ekologiczny transport publiczny i termomodernizacja w budynkach komunalnych w Gdyni , Łukasz DĄBROWSKI, Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni
  6. Zarządzenie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej - przykład Miasta Częstochowy , Bożena HERBUŚ, Urząd Miasta Częstochowy
  7. Realizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii na przykładzie Warszawy , Leszek DROGOSZ, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy.
  8. Nowe Projekty Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” finansowane z Programu Inteligentna Energia dla Europy , Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  9. Nowe możliwości dla miast przystępujących do Porozumienia Burmistrzów - GREEN TWINNING , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  10. Budowanie zdolności gmin do zrównoważonego zarządzania energią – projekt BEAM 21 , Magdalena GŁOGOWSKA, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Pierwsza Warszawska Agenda 21

 

 

logo porozumienie burmistrzw logo green_twinning logo iee_72 logo pnec2