Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego EURONET 50/50 w Polsce

euronet 50-50

W dniu 12 marca 2012 roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zorganizowało w Krakowie konferencję podsumowującą realizację projektu edukacyjnego pn. EURONET 50/50 w Polsce. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele urzędów miast oraz przedstawiciele organizacji wspierających edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z całej Polski.

Celem projektu EURONET 50/50 jest wsparcie walki ze zmianami klimatu poprzez edukację energetyczną najmłodszych oraz utworzenie europejskiej sieci szkół oszczędzających energię. Zaangażowało się w niego ponad 50 szkół z całej Europy, w tym 11 szkół podstawowych z Polski. Podjęły się one wdrażania innowacyjnej metodologii 50/50, angażującej dzieci w proces zarządzania energią w szkole i zakładającej równy podział uzyskanych oszczędności pomiędzy szkołę a jej organ prowadzący. W ten sposób każdy zyskuje, a społeczność szkolna może przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na dowolnie wybrany cel!

W trakcie konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprezentowali ideę projektu EURONET 50/50 oraz podsumowali jego realizację w Polsce. Następnie nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie opowiedzieli o osiągnięciach swoich uczniów, którzy w ramach projektu utworzyli tzw. zespoły ds. energii i podjęli się zadania zbadania i ograniczenia zużycia energii w swoich szkołach.

Wygłoszone prezentacje świadczą o tym, że uczniowie polskich szkół są niezwykle pracowici i twórczy. Z ogromnym entuzjazmem podeszli do powierzonego im zadania. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie pomiarów i obserwacji dokonali oni oceny wykorzystania energii w swoich szkołach oraz zaproponowali szereg rozwiązań pozwalających na jej ograniczenie i wdrożyli je w życie. Pomysłów naprawdę nie brakowało! Dzieci wprowadziły oznakowanie wyłączników światła, komputerów i kranów etykietami zachęcającymi do oszczędzania energii i wody czy zorganizowały Szkolne Pogotowie Ekologiczne, którego zadaniem jest m.in. gaszenie zbędnych świateł i wyłączanie sprzętu. Przygotowały również gazetki, wiersze, przedstawienia teatralne i wystawy plakatów ze wskazówkami, jak oszczędzać energię. W efekcie po pierwszym roku realizacji w projektu w szkołach ograniczono zużycie energii średnio o 4,3%!

Wśród prelegentów znaleźli się również Pan Zenon Telman, Członek Zarządu organizacji REBA O.O. S.A., realizującej program zbiórki zużytych baterii i akumulatorów w szkołach i przedszkolach, oraz Pan Antoni Dragan z Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, który zaprezentował projekt „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.

W trakcie konferencji został również zaprezentowany film przedstawiający wdrażanie metodologii 50/50 w niemieckich szkołach oraz miała miejsce premiera poradnika dla nauczycieli „Oszczędzanie energii w szkołach”, opracowanego przez Stowarzyszenie i zawierającego wskazówki dotyczące pracy z zespołem ds. energii. Poradnik zawiera propozycje scenariuszy lekcji, szereg przydatnych arkuszy roboczych, opisów doświadczeń, rysunków oraz przykładów etykiet zachęcających do oszczędzania energii, wody i racjonalnej gospodarki odpadami!

W sali konferencyjnej można było także obejrzeć wystawę plakatów promujących energooszczędny tryb życia przygotowanych przez uczniów z zespołów ds. energii.

 

 Program

Prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji „EURONET 50/50 – europejska sieć centrów edukacyjnych:

 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia
 2. Europejski projekt „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych”, Anna Jaskuła, Kierownik Projektu
 3. Prezentacja metodologii 50/50 opracowanej przez UFU – niemieckiego partnera projektu, Patrycja Płonka, Asystent Projektu
 4. Podsumowanie działań i oszczędności osiągniętych w polskich szkołach zaangażowanych w projekt „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych”, Patrycja Płonka, Asystent Projektu
 5. Program szkolny REBA jako pomost pomiędzy edukacją ekologiczną a oszczędnością nie tylko energii w placówkach oświatowych, Zenon Telman, Członek Zarządu REBA
 6. Prezentacja działań realizowanych w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie, Grażyna Król, ESP 7 w Bielawie
 7. Prezentacja działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie, Bożena Kuś, SP 10 w Bielawie
 8. Prezentacja działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej, Bernadeta Sitek, SP 13 w Bielsku-Białej
 9. Prezentacja działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 7 w Cieszynie, Jadwiga Wąsowicz, SP 7 w Cieszynie
 10. Prezentacja działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Regina Wygoda, SP 11 w Dąbrowie Górniczej
 11. Prezentacja działań realizowanych w Zespole Szkół w Jadachach, Andrzej Majkut, ZS w Jadachach
 12. Prezentacja działań realizowanych w Szkole Podstawowej w Niepołomicach, Monika Brotoń, SP w Niepołomicach
 13. Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią – prezentacja projektu realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Antoni Dragan, Kierownik Przedsięwzięcia

Galeria zdjęć