III Ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów w Brukseli

glowneW dniu 29 listopada 2011 r. w Brukseli miała miejsce III uroczysta ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów, w której udział wzięli przedstawiciele pionierskich polskich gmin: Bielska-Białej, Kościerzyny, Kóz oraz Szczyrku.

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej angażującą europejskie miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 20%.

Do Porozumienia Burmistrzów można przystąpić w każdej chwili. Raz do roku natomiast są organizowane uroczyste ceremonie podpisania Porozumienia, które dają prezydentom, burmistrzom i wójtom możliwość złożenia publicznego podpisu oraz pokazania na międzynarodowym forum swojego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu. W tym roku ceremonia podpisania Porozumienia odbyła się po raz trzeci.

W tegorocznej ceremonii wzięło udział  ponad 1 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, w tym 364 prezydentów, burmistrzów oraz wójtów.  Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Mercedes Bresso, Przewodnicząca Komitetu Regionów oraz Philip Lowe,  Dyrektor Generalny ds. Energii.

Następnie, w ramach pięciu sesji tematycznych, dyskutowano o roli miast we wdrażaniu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej oraz wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego, który trawi Europę. Zwrócono uwagę, że to właśnie działania podejmowane na szczeblu lokalnym mają największy wpływ na osiąganie krajowych i europejskich celów. Władze lokalne odpowiednio kształtując lokalną politykę energetyczną, transportową, budowlaną czy rozwoju przestrzennego przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii i emisji CO2 oraz powstania nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego całego regionu. Coraz więcej prezydentów, burmistrzów oraz wójtów jest świadomych swojej roli i aktywnie włącza się w realizację unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, w tym m.in. przystępując do Porozumienia Burmistrzów.

W trakcie debaty zaprezentowano również przykłady najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw proenergetycznych realizowanych przez sygnatariuszy Porozumienia z całej Europy. Inicjatywy te przyczyniają się nie tylko do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale i do rozwoju zatrudnienia i poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z liderów jest Bielsko-Biała – miasto, które obok dwóch innych miast europejskich zostało wybrane do przedstawienia w formie filmu swoich osiągnięć.

Na zakończenie na scenę zaproszono 260 nowych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, którzy jeszcze raz złożyli symboliczny podpis pod deklaracją przystąpienia do tej ambitnej inicjatywy. Wśród nich znaleźli się: Zdzisław Czucha, Burmistrz Kościerzyny, Wojciech Bydliński, Burmistrz Szczyrku oraz Kazimierz Greń, Zastępca Wójta Kóz. Podczas ceremonii towarzyszyli im Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, która jest jednym z pierwszych Polskich miast-sygnatariuszy Porozumienia, oraz Anna Jaskuła, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które jako pierwsza organizacja w Polsce zostało Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.