„Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin” - seminarium w Warszawie

logo apetyt_na_klimatZapraszamy do udziału w seminarium pn. „Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2011 r. w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


Planowany, szczegółowy program seminarium, będzie obejmował 5 bloków tematycznych:

  • Europejski kontekst zrównoważonego rozwoju
  • „Porozumienie Burmistrzów” – idea i wdrażanie
  • Zarządzanie jakością w gospodarce energetycznej i ochronie środowiska gminy
  • Finansowanie przedsięwzięć proenergetycznych
  • Rozwój zrównoważonej energii na Mazowszu.

Jego celem jest przedstawienie idei Porozumienia Burmistrzów, dobrych przykładów miast sygnatariuszy, możliwości finansowania przedsięwzięć proenergetycznych i przede wszystkim zachęcenie władz lokalnych do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Ta ambitna inicjatywa stanowi znakomite narzędzie budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu.

Seminarium organizujemy w ramach projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz IEE.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Stowarzyszenie zastrzega, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedstawiciele samorzadów lokalnych.


Więcej informacji i prezentacje z seminarium

 

pdf Zaproszenie
pdf Program seminarium
pdf Karta zgłoszenia