Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu

W dniach 8-9 marca 2010 roku w Poznaniu odbył się Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego, który zgromadził ponad 1200 uczestników z całej Polski. Wśród gości Kongresu znaleźli się m. in. prezydent Lech Kaczyński, były premier Tadeusz Mazowiecki oraz marszałek sejmu Bronisław Komorowski.

Celem kongresu, który odbył się dokładnie w 20. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, było podsumowanie dotychczasowego dorobku polskich samorządów oraz nakreślenie przyszłej roli samorządów w systemie ustrojowym Polski. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych poruszone zostały zagadnienia dotyczące finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska i infrastruktury oraz relacji pomiędzy radą i organem wykonawczym.

W panelu poświęconym problematyce ochrony środowiska uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, którzy aktywnie promowali Porozumienie Burmistrzów, europejską inicjatywę na rzecz ochrony klimatu, a także projekty „MODEL” i „Liga Mistrzów OZE”. Prezentacja na temat Porozumienia wygłoszona przez Marię Stankiewicz, Dyrektor Biura, w obecności licznych przedstawicieli samorządów lokalnych, jak również rozpowszechniane przez Stowarzyszenie  materiały spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników kongresu.
 
Kongresowi towarzyszyły obrady Samorządowego Forum Kobiet, nad którym patronat objęła Maria Kaczyńska. Pierwszego dnia Kongresu wręczono też nagrody im. Franciszki Cegielskiej, które otrzymali najbardziej zasłużeni samorządowcy.