SEMINARIUM: Poprawa Efektywności Wykorzystania Energii – Wzorcowa Rola Samorządu Terytorialnego

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwsze z cyklu seminariów organizowanych przez w ramach międzynarodowego projektu MODEL realizowanego w programie Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej.
 
Projekt MODEL został nagrodzony jako Najbardziej Obiecujący Projekt podczas tygodniowej Konferencji "EU Sustainable Energy Week" w Brukseli w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2008r. Nagrodę Specjalną wręczył Komisarz UE Andris Piebalgs.

W trakcie seminarium uczestnicy mogli się zapoznać z pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki omówi Ustawę o efektywności energetycznej, a przedstawiciel URE - zasady otwarcia rynku energii elektrycznej. Ponadto zostaną zaprezentowane cele polityki Unii Europejskiej 3x20. W sesji poświęconej możliwościom finansowania przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego omówi zasady finansowania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania energii w programach operacyjnych 2007-2013. Ponadto przedstawione zostaną możliwości finansowania efektywnych energetycznie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW oraz ze Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy. Podczas sesji poświęconej zarządzaniu energią przez władze lokalne doświadczeni specjaliści omówią podstawy zarządzania energią w gminie, działanie Miejskiego Systemu Informacji oraz zakres obowiązków Specjalisty ds. zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania oszczędności w budżecie gminnym w wyniku właściwego zarządzania energią.

Program seminarium

Karta zgłoszenia

Mapa dojazdu

PREZENTACJE