aIM 4 SME’s – Spotkanie Partnerów projektu

W daniach 21-22.01.2010 w siedzibie East Midlands European Office w Brukseli odbyło się piąte, a zarazem ostatnie spotkanie partnerów projektu  „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”.

Partnerzy projektu z Wielkiej Brytanii, Austrii, Portugalii, Węgier i Polski, przy udziale urzędników z instytucji wdrażającej Program IEE (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI), mieli możliwość przedyskutowania finałowych etapów projektu.

Spotkanie miało na celu podsumowanie postępów poczynionych przez ostatnie 8 miesięcy trwania projektu. Było także okazją na usystematyzowanie całości działań przewidzianych w projekcie. Omówiono poszczególne pakiety działań, dzięki czemu zostały dokładnie określone zadania, które partnerzy powinni wykonać.
Obecności oficerów EACI pozwoliła na wyjaśnienie spraw dotyczących finansowania projektu, a także przybliżyła sposób postrzegania rezultatów projektu przez Komisję Europejską. Partnerzy wysłuchali także uwag odnośnie przygotowywania raportu końcowego projektu.

Było to ostatnie spotkanie partnerów projektu aIM4SME’s. Partnerzy zgodzili się, że tematyka inteligentnego monitoringu zużycia energii staje się coraz bardziej popularna i koniecznym jest kontynuowanie współpracy w celu promowania efektywnego zarządzania energią.

Więcej informacji o projekcie: www.aim4smes.comNa zdjęciu: uczestnicy spotkania, Bruksela, 21-22.01.2010.

 

 

Projekt współfinansowany z Programu Komisji Europejskiej
Inteligentna Energia dla Europy
Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711
Oprogramowanie dostarcza 
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.