Liga Mistrzów Energii Odnawialnej na Śląsku

Pierwsza z cyklu konferencja pt. „Liga Mistrzów Energii Odnawialnej” zorganizowana w ramach projektu „RES Champions League”, współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy, odbyła się w dniu 5 listopada 2009 r. w Katowicach. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, koordynatora Ligi w Polsce, Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego oraz redakcję GLOBEnergia w Euro-Centrum. Zgromadziła 80 uczestników z całej Polski – przedstawicieli samorządów lokalnych i przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia polskich gmin oraz inwestorów w zakresie wykorzystania biomasy, energii słonecznej i pomp ciepła, a także źródła finansowania tego rodzaju inwestycji w ramach RPO WSL 2007-2013, ze środków NFOŚiGW oraz z funduszy unijnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wykorzystaniem biomasy w gminach Kępice (2. miejsce w rankingu Ligi Biomasy) i Stare Juchy (6. miejsce) oraz w Płońsku (5. miejsce) i Gorlicach (8. miejsce). W sesji poświęconej zastosowaniu kolektorów swoje działania w tym zakresie przedstawili reprezentanci Poddębic (zajmujących 1. miejsce w rankingu Ligi Słonecznej), Ełku (7. miejsce), Częstochowy (9. miejsce) i Radlina (10. miejsce).

Po sesji słuchacze zwiedzili innowacyjny budynek energooszczędny zlokalizowany na terenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego, stanowiący przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz efektywnego nią gospodarowania. Obiekt dwie trzecie potrzebnej energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych. Ponadto uczestnicy konferencji zostali obdarowani: najnowszą edycją poradnika „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”, wydanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przewodnikiem „Fundusze europejskie na energetykę odnawialną” wydanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz PIGEO, wydaniem specjalnym profesjonalnego czasopisma-poradnika „GLOBEnergia” oraz innymi materiałami.

Program 

Galeria zdjęć

Obecnie w Polskiej Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej zarejestrowało się w sumie 20 miast, miejscowości i gmin – 15 w Lidze Biomasy, w której pierwsze trzy miejsca zajmują kolejno Frombork, Kępice i Nowa Dęba oraz 15 w Lidze Słonecznej – tutaj liderami są kolejno Poddębice, Dzierzgoń i Gniewino.

W czerwcu 2010 r. odbędzie się  uroczystość rozdania nagród championom europejskiej Ligi Mistrzów OZE. Polska ceremonia planowana jest na jesień  przyszłego roku.

Wszystkie miasta i gminy zapraszamy do gry!

 

M.Stankiewicz, dyrektor Biura prezentuje polską Ligę Mistrzów Energii Odnawialnej

 

Uczestnicy konferencji "Liga Mistrzów Energii Odnawialnej" w Katowicach

 

Zwiedzanie kotłowni budynku pasywnego Euro Centrum Parku Naukowo Technologicznego w Katowicach

 

Wnętrze budynku pasywnego Euro Centrum Parku Naukowo Technologicznego w Katowicach