Seminarium Komitetu Regionów poświęcone zmianom klimatu

W dniu 20 października 2009, na zaproszenie Komitetu Regionów UE (KR UE), nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w zorganizowanym w Toruniu przez Komisję Rozwoju Zrównoważonego KR UE - seminarium pod nazwą: „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych: strategie lokalne i regionalne w kontekście europejskim i krajowym”.

Seminarium Komitetu Regionów UE w Toruniu było jednym z kluczowych, strategicznych, europejskich spotkań poprzedzających grudniową konferencję klimatyczną w Kopenhadze (COP15) oraz merytorycznym forum wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem przez państwa i regiony unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Seminarium podzielone było na trzy sesje:

  1. Strategiczne powiązania między dostosowaniem do zmian klimatu i ich łagodzeniem. Perspektywa lokalna i regionalna w związku ze zbliżającymi się negocjacjami w Kopenhadze;
  2. Warunki ramowe dla wspierania lokalnych i regionalnych inwestycji w projekty na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do nich;
  3. Wkład lokalny i regionalny w realizację celów 2020: Najlepsze praktyki w dziedzinie gospodarki leśnej.

Dyrektor PNEC, Pani Maria Stankiewicz, w trakcie sesji poświęconej „Warunkom ramowym dla wspierania lokalnych i regionalnych inwestycji w projekty na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do nich”, przedstawiła dotychczasowe doświadczenia naszego Stowarzyszenia oraz stojące przed nami nowe obowiązki i wyzwania w związku z przejęciem funkcji Struktury Wspierającej (Supporting Structure) w ramach europejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors). 
W prezentacji podkreślona została kluczowa rola PNEC jako instytucji:

  1. promującej wśród polskich samorządów ideę Porozumienia Burmistrzów, stanowiącego skuteczny mechanizmu ograniczania negatywnych zmian klimatu oraz wspierania proekologicznych i energooszczędnych inwestycji na poziomie lokalnym;
  2. pomagającej samorządom w przystąpieniu  do Porozumienia;
  3. oraz służącej samorządom wiedzą i praktyką w przygotowywaniu Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii.