Konferencja „Technologie wykorzystujące OZE i Poligenergacja”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Technologie wykorzystujące OZE i Poligenergacja” organizowanej w dniu 26 listopada 2009 w Poznaniu przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, EC BREC.

Tematyka konferencji przybliży uczestnikom zagadnienia związane z poligeneracją. Zostanie zaprezentowany aktualny stan prawny dotyczący OZE w krajach UE oraz przegląd wybranych technologii OZE wraz z przykładami praktycznych wdrożeń wykorzystujących poligenerację. Celem konferencji jest prezentacja rezultatów osiągniętych w ramach projektu oraz transfer wiedzy związanej z systemami energetycznymi, nowymi technologiami oraz zagadnieniami polityki energetycznej.

Więcej informacji : http://www.ipieo.pl/konferencje.html