Dni Otwarte w Brukseli

W dniach 5-8 października 2009 r. odbyły się siódme DNI OTWARTE – Europejski Tydzień Regionów i Miast. Impreza ta organizowana jest dorocznie przez Komisję Europejska i Komitet Regionów UE. W tym roku uczestniczyło w niej aż 213 regionów i miast z 33 krajów.

W 125 seminariach i innych wydarzeniach zorganizowanych w Brukseli w ramach Dni Otwartych wzięło udział około 7 000 osób. Byli to europejscy, krajowi i regionalni decydenci, eksperci oraz przedstawiciele biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Dniom Otwartym w Brukseli towarzyszyły imprezy lokalne, organizowane równolegle w poszczególnych państwach członkowskich.

Tegoroczna edycja Dni Otwartych nosiła tytuł „Globalne wyzwania, europejskie rozwiązania”, a jej celem było umożliwienie przedstawicielom regionów i miast wymiany poglądów dotyczących wielu kwestii: począwszy od wspierania rozwoju gospodarczego i walki z kryzysem gospodarczym, aż po długoterminowe wyzwania związane ze zmianami klimatu.

Seminaria zorganizowane w ramach tegorocznych Dni Otwartych koncentrowały się na czterech głównych zagadnieniach:

  • Przywrócenie wzrostu gospodarczego: innowacje w europejskich miastach i regionach;
  • Regiony wobec zmian klimatu: europejskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego;
  • Współpraca terytorialna: wspólne inicjatywy realizowane ponad granicami państw;
  • Osiągnięte rezultaty i plany na przyszłość: ocena polityki spójności UE oraz przyszłe projekty.

W ramach zagadnienia „Regiony wobec zmian klimatu: europejskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego” zorganizowana została sesja zatytułowana „Struktury Wspierające Porozumienie Burmistrzów czynią Porozumienie realnym dla wszystkich” (06B04 - Covenant of Mayors Supporting structures make the Covenant a reality for All), którą poprowadził przedstawiciel Komisji Europejskiej Pedro Ballesteros Torres.

Podczas sesji Frédéric Boyer, Energie-Cités przedstawił rolę Struktur Wspierających dla Porozumienia Burmistrzów. Jedną z 34 Struktur Wspierających – i jak do tej pory jedyną w Polsce - jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które pełni tę funkcję od dnia 24 kwietnia 2009 roku. Działania Stowarzyszenia jako Struktury Wspierającej przedstawiła na dniach otwartych Anna Jaskuła, Zastępca Dyrektora biura. W trakcie sesji wystąpili też: Maria José Cortil Flores z Diputación Provincial de Huelva oraz Alexandre Fernandes z European Energy Network EnR.

Prezentacje wygłoszone w ramach sesji poświęconej Strukturom Wspierającym można znaleźć na stronach:

 

Więcej informacji na temat Dni Otwartych w Brukseli można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/