Miejskie Dni Inteligentnej Energii w Bielawie i Dzierżoniowie

W dniach 26-27 września 2009 r. w Dzierżoniowie odbyły się Miejskie Dni Inteligentnej Energii zorganizowane przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie we wspłpracy z Urzędem Miasta w Bielawie. Impreza, która zgromadziła blisko 15 000 osób, była częścią XV Dzierżoniowskich Prezentacji Gospodarczych, mających na celu wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pracownicy obu urzędów mieli na targach swoje stoisko, na którym odpowiadali na takie pytania jak: jak oszczędzać energię, jakie są zalety efektywnych energetycznie zachowań, ile prądu dają ogniwa fotowoltaiczne lub jak najlepiej ocieplić dom?

 

By uatrakcyjnić Miejskie Dni Inteligentnej Energii organizatorzy przygotowali ulotki i broszury informujące o realizowanych aktualnie projektach z dziedziny zrównoważonego rozwoju energetycznego, wystawę plakatów przedstawiającą osiągnięcia Bielawy i Dzierżoniowa w zakresie ochrony środowiska i poprawy jakości życia w mieście oraz rekwizyty takie jak energooszczędne żarówki.