aIM 4 SME’s – Spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 17.09.2009 w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Projektem (Local Project Steering Group) w ramach projektu „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Wacław Satława, kierownik działu pomiarów, Zakład Gazowniczy w Krakowie,
  • Romuald Siuta, pełnomocnik zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie,
  • Stanisław Nowak i Michał Zybura, biuro zarządzania pomiarami, ENION GRUPA TAURON S.A,
  • Tomasz Zachariasz, dyrektora ds. handlowych, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.,
  • Jerzy Socha – konsultant zewnętrzny,

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia.

Celem spotkania było przedstawienie dostawcom mediów postępów projektu, a zarazem prośba o sugestie – jakie działania powinny jeszcze zostać zaproponowane przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie zużycia gazu – pierwszym krokiem jest sprawniejsze jego wykorzystanie i unikanie przekroczeń mocy zamówionej. Jednak większe oszczędności, bez nakładów inwestycyjnych, wydają się nieosiągalne.

Jeżeli chodzi o zużycie wody – przy czym stała cena za m3 nie pozwala na dopasowywanie taryf. Na cenę wody w ok.70-80% składają się tzw. koszty stałe (np. stała gotowość MPWiK S.A. do pokrycia zapotrzebowania na wodę). Pojedynczy odbiorcy, poza zmianami zachowań powinni, podobnie jak w przypadku gazu, zainwestować w urządzenia klasy A (zużywające jak najmniej wody). Jednak oszczędności w skali miasta spowodują automatycznie wzrost ceny wody.

Jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej – oszczędności przedsiębiorców pozwolą na przesyłanie mniejszych mocy, a co za tym idzie – mniejsze straty przesyłowe poniesie dystrybutor. Analizy danych wraz z przedsiębiorcami, a następnie optymalizacja zużycia energii, powinny doprowadzić do zmniejszenia jej zużycia. Istotne do określenia są tu zarówno nagłe wzrosty zużycia, jak i moc wykorzystywana w sposób ciągły (urządzenia pracujące bez przerwy). 

Działania w celu zmniejszenia zużycia mediów pozwolą na redukcję kosztów, co niewątpliwie jest ważnym bodźcem dla przedsiębiorców.
Jako podsumowanie rozmowy ustalono, że pod pojęciem osiągnięcia oszczędności znajdą się trzy równorzędne działania:

  • optymalizacja zużycia,
  • zmniejszenie kosztów,
  • inwestycje.

 

 

Projekt współfinansowany z Programu Komisji Europejskiej
Inteligentna Energia dla Europy
Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711
Oprogramowanie dostarcza 
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.