Projekt dotyczył zrównoważonego rozwoju energetycznego w szkołach oraz budynkach gminnych i komunalnych i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej w dziedzinie zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnej w budynkach szkolnych.

 

Rezultaty projektu w Polsce:

 1. monitoring zużycia energii w 20 szkołach 
 2. 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w  11 gminach
 3. 5 dni otwartych w szkołach
 4. poradnik „Zarządzanie energią w szkołach” (5 tys. egz.)

Koordynator: Energie-Cités
Partnerzy: Polska, Irlandia, Rumunia.

Czas realizacji: 2003-2006


School Buildings Integrated Energy Development Operation

Projekt obejmuje ciąg przedsięwzięć zmierzających do wdrażania skutecznego zarządzania energią oraz upowszechniania wykorzystania odnawialnych Ąródeł energii w budynkach szkolnych i komunalnych na terenie Irlandii, Polski, Rumunii. 

Jest on realizowany pod kierownictwem Europejskiej Sieci Miast Energie-Cites we współdziałaniu z dwoma podobnymi stowarzyszeniami - Polską Siecią Energie-Cites (często używany skrót to "PNEC" - Polish Network "Energie-Cites" - Polska Sieć Energie-Cites) i "ORASE Energia" - rumuńskie Sieci Miast, przy aktywnym udziale Irlandzkiej Agencji Energetycznej z Cork. 

Ten ciąg działań to:

 • wdrożenie lokalnego monitoringu zużycia energii
 • dokonanie wyboru budynków, które dają najlepsze rokowania na oszczędności energetyczne i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • wykonanie audytów energetycznych wybranych budynków (jeśli wcześniej nie był już wykonany)
 • dokonanie wyboru technologii modernizacji wraz z przygotowaniem finansowania zaplanowanych działań, łącznie z przeprowadzeniem przetargów na udział obcego kapitału inwestycyjnego.

Ze strony polskiej do Projektu włączyło się 11 gmin/miast, a mianowicie :

 • Bielsko-Biała: szkoła,
 • Bieruń : szkoła z dwiema salami gimn.,
 • Cieszyn : 2 szkoły , w tym jedna z salą gimnastyczną,
 • Dzierżoniów : szkoła z salą gimn., przedszkole, hala sportowa,
 • Janów : 2 szkoły z salami gimn.,
 • Lubań: szkoła,
 • Miechów : 2 szkoły,
 • Ogrodzieniec: 2 szkoły,
 • Raciechowice : 2 szkoły, w tym jedna z salą gimn.,
 • Świerzawa : dom kultury,
 • Tychy : 3 szkoły.

PARTNERZY PROJEKTU

ENERGIE CITES EUROPE, BESANCON, FRANCJA (koordynator)
ORASE ENERGIE ROMANIA (OER), Sibiu, Rumunia
Cork County Energy Agency (CCEA), Cork, Irlandia 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Kraków 

 

SPONSOR DNI OTWARTYCH 

Rząd Kanady