Działania w projekcie objęły przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie 22 1-dniowych szkoleń we wszystkich powiatach Małopolski, dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów uczelni Małopolski oraz wydanie poradnika (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”.

 

 

Koordynator: PNEC
Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska.

Czas realizacji: marzec 2005 - grudzień 2006