Celem projektu było promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

 

Rezultaty projektu:

  • opracowanie i dystrybucja 10 tys. ulotek
  • uruchomienie strony internetowej: www.pnec.org.pl/etykietyenergetyczne
  • wydanie i rozpowszechnienie 5 tys. egz. poradnika „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Etykiety energetyczne”
  • opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków
  • przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków

Koordynator: PNEC, 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia: Bieruń, Bielsko-Biała, Cieszyn, Dzierżoniów, Janów, Lubań, Miechów, Ogrodzieniec, Świerzawa, Raciechowice, Tychy.

Czas realizacji: sierpień 2005 - maj 2006

Strona projektu: www.pnec.org.pl/etykietyenergetyczne