Projekt miał na celu przekazanie przedstawicielom gmin z Mołdowy polskich doświadczeń w zakresie zarządzania energią i wykorzystania jej alternatywnych źródeł.


Rezultaty projektu:

  1. Diagnostyczno-doradcza wizyta ekspertów PNEC (m.in. z Bielska-Białej i Bielawy) w Mołdowie.
  2. Podróż studyjna (5 dni) dla przedstawicieli mołdawskiej administracji samorządowej obejmująca seminarium oraz wizyty w 6 gminach (Raciechowice, Dobczyce, Mszana Dolna, Tychy, Cieszyn, Bielsko-Biała), spotkania z władzami lokalnymi, prezentację zrealizowanych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dobre praktyki.
  3. Rozpowszechnienie rezultatów projektu przez strony www Stowarzyszenia i Forum, publikacje w czasopismach polskich i mołdawskich.

Koordynator: PNEC
Partner: Fundacja Forum XXI z Mołdowy.

Czas realizacji: wrzesień - listopad 2006