W ramach projektu Stowarzyszenie dokonało identyfikacji, opisania i upowszechnienia najlepszych innowacyjnych projektów, aby mogły służyć jako wzór do naśladowania.

Rezultaty projektu:
- przygotowanie i wydanie 10 tys. płyt CD-ROM z opisami najlepszych praktyk
- przygotowanie i wydanie 10 tys. ulotek informacyjnych
- opublikowanie 3 artykułów w czasopiśmie „GlobeEnergy”
- utworzenie strony internetowej www.dobrepraktyki.org.pl
-przygotowanie i utworzenie bazy danych najlepszych projektów
- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Fundusze strukturalne dla rozwoju - najlepsze praktyki Kraków 15.12.2006


Koordynator: PNEC
Partnerzy: kwartalnik „GlobEnergy”, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP.

Czas realizacji: maj - grudzień 2006 r.