logo Umwel AAP

logo FM DE

Głównym celem działań projektowych jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w zakresie inicjowania, rozwoju i realizacji zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego w 10 gminach w Polsce.

Ponadto projekt ma na celu:

  • tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanego podejścia;
  • stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

Różnorodne wydarzenia umożliwiające dialog będą wspomagały wzajemne uczenie się poprzez spotkania doświadczonych gmin oraz samorządów lokalnych, które są dopiero na początku drogi w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Spotkania koncentrują się przede wszystkim na strategiach i działaniach na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz transportu przyjaznego dla klimatu.

  • Konsultacje i wyjazdy studyjne dla przedstawicieli polskich i niemieckich gmin dotyczące wybranych zagadnień gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności: efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii, odnawialnych źródeł energii, transportu i mobilności przyjaznych dla klimatu, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i planowania przestrzennego.
  • Program partnerstwa dla polskich i niemieckich gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w celu pogłębienia i sformalizowania współpracy bilateralnej na poziomie lokalnym.
  • Ukierunkowane wsparcie w formie szkoleń dla polskich gmin pionierskich we wdrażaniu strategii rozwoju niskoemisyjnego (PGN i SEAP).
  • Spotkania okrągłego stołu dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych i politycznych, think tanków, uczelni wyższych i grup społeczeństwa obywatelskiego mające na celu dyskusję nt. transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w szerszym kontekście społecznym.

Ponadto projekt zapewni wsparcie doradcze i techniczne dla 3-5 nowych lub już istniejących partnerstw polsko-niemieckich - zgłoszenia do 30 kwietnia i 30 września br.

Okres realizacji: sierpień 2015 – lipiec 2018

Dofinansowanie: Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska,

Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Koordynator:  Ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi”

Projekt jest nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) oraz Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA).

Partnerzy projektu:

Beneficjenci projektu:

13 polskich miast i gmin: Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze