Celem projektu była promocja energii odnawialnej w Małopolsce, wzrost wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie  energetycznym oraz przygotowanie potencjalnych beneficjentów zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do aplikowania do funduszy unijnych.

Koordynator: Centrum Ochrony Środowiska w Kozani (Grecja), 5 partnerów z 4 krajów Europy.

Czas realizacji: styczeń - grudzień 2007 r.

Stronz projektu: www.pnec.org.pl/smart