Projekt dotyczący zrównoważonego zarządzania energią w miastach miał na celu przygotowanie czterech nowych państw członkowskich (Polska, Słowacja, Litwa i Czechy) do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – i innych źródeł finansowania – w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną.

 

Koordynator: Energie-Cités, 19 partnerów z 14 krajów Europy.

Czas realizacji: maj 2004 – kwiecień 2007 r.