cities greenCelem projektu jest pomoc miastom i gminom w określeniu strategicznych kierunków działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz mobilizacji lokalnych interesariuszy poprzez budowanie odpowiednich kompetencji pracowników lokalnej administracji i wyposażenie ich w potrzebne narzędzia. Choć europejskie miasta i gminy są zaangażowane w działania na rzecz ochrony klimatu, często trudno im wyliczyć własną wielkość emisji gazów cieplarnianych, zrozumieć, z czego ona wynika, a także opracować oraz przeanalizować różne możliwe scenariusze redukcji emisji. Projekt CommitClimate ma im w tym pomóc podnosząc kompetencje pracowników oraz dostarczając nowy, komputerowy model symulacyjny do wyliczania śladu węglowego i modelowania scenariuszy dotyczących przyszłości (tzw. symulator CommitClimate). Przedstawiciele samorządów lokalnych będą mogli przetestować symulator i wykorzystać go podczas opracowania lokalnych planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu mających pomóc im w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Działania przewidziane w projekcie:

  • pozyskanie danych z gmin pilotażowych
  • stworzenie modelu symulacyjnego CommitClimate
  • dostosowanie modelu do potrzeb użytkowników i próbne tworzenie scenariuszy
  • praktyczne zastosowanie symulatora CommitClimate do wyliczania śladu węglowego i tworzenia scenariuszy w większej grupie samorządów
  • opracowanie modułu szkoleniowego z zakresu transformacji miast i gmin w kierunku neutralności energetycznej i klimatycznej
  • zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz neutralności energetycznej i klimatycznej
  • szerokie rozpowszechnienie rezultatów i wniosków z projektu

Planowane rezultaty projektu:

Najważniejszym rezultatem projektu będzie platforma on-line zawierająca symulator CommitClimate – komputerowy model symulacyjny, który można wykorzystać do wyliczania lokalnego śladu węglowego i tworzenia scenariuszy redukcji emisji gazów cieplarnianych w przyszłości. Przedstawiciele samorządów lokalnych pomogą w opracowaniu narzędzia, przetestują go i będą wykorzystywać podczas opracowania lub aktualizacji lokalnych planów i strategii na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. W proces ten włączeni będą również mieszkańcy i lokalni interesariusze. Platforma CommitClimate będzie zawierać także materiały szkoleniowe przeznaczone dla miast i gmin w procesie transformacji energetycznej.

Konsorcjum projektu:

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Rydze. Polskimi partnerami są Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” oraz gminy  Pałecznica i Raciechowice. Łącznie w projekcie uczestniczy 10 partnerów 4 krajów UE.

 

Okres realizacji: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2025

Strona internetowahttps://interreg-baltic.eu/project/commitclimate/

Projekt jest współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach – członkach konsorcjum CommitClimate i niekoniecznie odzwierciedla opinię Unii Europejskiej.