logo MultiplyProjekt MULTIPLY ma na celu zachęcenie władz lokalnych do wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego na swoich obszarach poprzez włączenie ich w dedykowany program wymiany wiedzy i doświadczeń (peer-to-peer learning). W jego ramach przedstawiciele miast i gmin będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i dyskutować, w jaki sposób łączyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego transportu, zarządzania energią i planowania przestrzennego. 

Działania w projekcie:

Szczegółowe zaplanowane działania obejmują: 

 • organizację KRAJOWYCH KONKURSÓW mających wyłonić miasta, które wezmą udział w programie wymiany; 
 • wybór MIAST PREKURSORÓW, które mają już doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu zintegrowanej urbanistyki, oraz MIAST ZAANGAŻOWANYCH, które mają ambicję, aby rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób; 
 • uruchomienie PROGRAMU WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ, mającego na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji lokalnych decydentów i przedstawiceli lokalnej administracji, umożliwiając im efektywne planowanie, finansowanie, promowanie i wdrażanie transformacji energetycznej na poziomie lokalnym; 
 • organizacja szeregu WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH i WYMIAN BILATERALNYCH odpowiadających określonym potrze-bom miast uczestniczących w realizacji projektu; 
 • wsparcie miast zaangażowanych w opracowaniu kompleksowych PLANÓW NA RZECZ EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE ROZWOJU WYBRANEGO OBSZARU
 • SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE rezultatów, wytycznych i rekomendacji projektu MULTIPLY!

Zintegrowane planowanie miejskie:

W ramach projektu pod pojęciem zintegrowanego planowania miejskiego rozumiemy takie planowanie rozwoju miast i ich poszczególnych obszarów, które łączy w sobie elementy zrównoważonego transportu, planowania przestrzennego i zarządzania energią. Taki sposób planowania stwarza podstawę do zdecydowanych działań umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej danego terytorium, jednocześnie czyniąc je wygodnym i komfortowym miejscem do życia.

Zintegrowane planowanie miejskie stanowi odpowiedź na złożone wyzwania, przed jakimi stoją dzisiaj miasta i które wymagają systemowych rozwiązań. Pamiętajmy, że prowadzi ono nie tylko do ograniczenia zużycia energii – ma także wpływ na zdrowie publiczne, dostęp do przystępnych cenowo mieszkań i ochronę krajobrazu oraz tworzy społeczną i ekonomiczną jakość.

Fiszka projektowa:

 • Finansowanie: program HORYZONT 2020
 • Okres realizacji: grudzień 2018 – listopad 2021
 • Koordynator: Deutsche Umwelthilfe e. V. (DE)
 • Polski partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Ulotka o projekcie
 • Strona internetowa projektu: www.citiesmultiply.eu

Wydarzenia:

 

EU flag colour high

Projekt MULTIPLY jest finansowany z programu Horyzont 2020, największego programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej, w ramach umowy grantu nr 785088.