logo ENTRAINCelem projektu jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:

  • ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
  • poprawy lokalnej jakości powietrza,
  • korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i  narzędzi ich finansowania.

Projekt ENTRAIN promuje współpracę pomiędzy władzami publicznymi i kluczowymi regionalnymi interesariuszami oraz buduje wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne planowanie rozwoju lokalnych sieci ciepłowniczych bazujących na OZE (energia słoneczna, energia geotermalna – głęboka  geotermia i pompy ciepła, biomasa, ciepło odpadowe…).

Czytaj więcej...