logo RURESRURES (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej. 

Wsparciem dla realizacji planów efektywności energetycznej będzie utworzenie Lokalnych Grup Wsparcia, działających jako regionalne sieci energetyczne, zrzeszające ważnych uczestników lokalnego rynku energii (władze samorządowe, agencje regionalne, dostawcy itd.). W ramach projektu zostaną rozeznane najlepsze praktyki alternatywnego finansowania działań z zakresu OZE/EE, a studia wykonalności pokażą możliwości wykorzystania tych praktyk w realizacji lokalnych planów. Ponadto projekt umożliwia wdrożenie pilotażowych, pokazowych inwestycji do przetestowania innowacyjnych technologii produkcji i wykorzystania energii. Wreszcie opracowanie narzędzia kalkulacyjnego dostępnego on-line pozwoli na szacowanie potencjalnych dochodów z wykorzystania OZE. Wszystko to w celu podkreślenia istoty rozwoju regionalnego zorientowanego na społeczności.

Termin realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2020 

Całkowity budżet projektu: 2 169 295 €

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe 

Konsorcjum

 • Lider: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)
 • Miasto Leisnig (DE)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)
 • Gmina Pałecznica (PL)
 • Agencja rozwoju Siengrija Sp. z o.o. (SI)
 • Gmina Puconci (SI)
 • Rozwój Regionalny i Ekonomiczny Zachodniego Pannon Sp. non-profit z o.o. (HU)
 • Region Zala (HU)
 • Agencja Energetyczna Medimurje Sp z.o.o. (HR)
 • Regionalna Agencja Rozwoju Medimurje REDEA (HR)
 • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (CZ)

Publikacje:

 

Kalkulator OZE 

Kalkulator OZE, to narzędzie on-line, które wyjaśnia zalety i pokazuje zasadność wykorzystania różnych form odnawialnych źródeł energii. Analizuje ono przykładowe schematy instalacji OZE na podstawie wybranych parametrów. Kalkulator jest dostępny w kilku językach i uwzględnia specyficzne warunki panujące w różnych krajach. Użytkownik (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny) ma możliwość zapoznania się z różnymi przykładami wykorzystania źródeł odnawialnych dostosowanych do jego potrzeb, tj. biomasy, ciepła pochodzącego z gruntu, biogazu oraz energii słonecznej. 

Kalkulator jest dostępny pod adresem: http://decisiontree.eu/, gdzie można znaleźć również elektroniczną instrukcję jego obsługi.

 

 

21 stycznia 2020 roku w Ostrawie odbyła się konferencja promująca projekt RURES. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano dotychczasowe rezultaty projektu oraz omówiono kolejne działania na ostatnie pół roku. Jednym z punktów było zaprezentowanie kalkulatora OZE, który jest opracowywany w ramach projektu. Omówiono jego główne parametry i korzyści z jego zastosowania. Konferencja była częścią corocznych Międzynarodowych Targów OZE. Wystawa InfoTherma została poświęcona ogrzewaniu, oszczędzaniu energii i możliwościom wykorzystania odnawialnych źródeł energii w małych i średnich budynkach. Jest to największa tego typu wystawa w Republice Czeskiej, na której zaprezentowano europejskie i światowe marki produktów niezbędne dla zapewnienia komfortu cieplnego budynków mieszkalnych.

 

Biuletyny

 

Strona internetowa projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

Kontakt:

Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć "Energie Cités"
ul. Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax: +48 12 429 17 93

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.