logo visnova

Projekt Sustainable and efficient Energy for Rural Regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu efektywnego wykorzystania energii. Dzięki temu przydatne dokumenty opracowane w ramach projektu będą możliwe do wykorzystania wraz z rezultatami osiągniętymi na skutek inwestycji.

Dofinansowanie: Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme). Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013.

Całkowity budżet projektu: 2 745 661,00 €

Średnie dofinansowanie EFRR: 78,91% (85% dla Polski)

Okres realizacji: maj 2011 – październik 2014

W projekcie uczestniczy 12 Partnerów z 4 krajów:

Niemcy (5):

 • Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE) – koordynator
 • District of Northern Saxony (DE)
 • Economic development corporation of the Schwäbisch Hall district (DE)
 • District of Schwäbisch-Hall (DE)
 • Economic Development Corporation of the Northern Saxony district (DE)

 

Polska (3):

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" (PL)
 • Powiat Gorlicki (PL)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (PL)

 

Austria (2):

 • Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment (CERE) (AT)
 • Micro Region Development Association Tullnerfeld West (AT)

 

Węgry (2):

 • South Transdanubian Area and Economic Development Nonprofit Ltd. (HU)
 • City of Szekszárd (HU)

 

Cel projektu: Integracja instrumentów promujących efektywność energetyczną (np. Plany), opracowanych w oparciu o europejskie najlepsze praktyki, najnowsze technologie i międzynarodowe doświadczenia w celu opracowania strategii rozwoju regionów. Projekt ponadto wskazuje możliwości wykorzystania lokalnych-alternatywnych źródeł energii, uwypukla działania dotyczące efektywności energetycznej oraz wzmacnia konkurencyjność regionów, poprzez następujące działania:

WP1: Koordynacja i zarządzanie projektem.

WP2: Komunikacja, wymiana doświadczeń, dyseminacja i promocja.

WP3: Opracowanie Planów Efektywności Energetycznej:

 • Analizy SWOT,
 • Opracowanie wspólnej Strategii Zrównoważonego Wykorzystania Energii,
 • Przeprowadzenie pilotażowych inwestycji,
 • Studia wykonalności,
 • Uzyskanie politycznego poparcia dla Planów,
 • Opracowanie wytycznych dla Planów.

WP 4: współpraca sieciowa, wzmocnienie organizacji, instytucjonalizacja działań.

 

logos ceeu

Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyłączna odpowiedzialność za treść spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.