Projekty zakończone w 2014 r.

REGIONALNE STRATEGIE DLA GMIN ŚWIADOMYCH ENERGETYCZNIE (Regional Strategies for Energy Conscious Communities) RENERGY

logo Renergy

W odpowiedzi na strategie energetyczne UE do 2020, ogólnym celem projektu RENERGY jest poprawa skuteczności i podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki współpracy międzyregionalnej. Tworzenie lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną przyczyni się również do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia.

Czytaj więcej...

Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu

logo ogrod_nad_glowa

Celem projektu jest przekazanie polskim gminom know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian do: redukcji emisji CO2, zwiększenia energoefektywności budynków, retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych i odtwarzania strat powierzchni zielonej zw. z intensywną zabudową.

Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XXw, zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji „ogrodów na dachach”, jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.

Czytaj więcej...

Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach (GREEN TWINNING)

logo green_twinningGreen Twinning to projekt mający na celu wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2.

Czytaj więcej...

Sustainable and efficient Energy for Rural Regions

logo visnova

Projekt Sustainable and efficient Energy for Rural Regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu efektywnego wykorzystania energii. Dzięki temu przydatne dokumenty opracowane w ramach projektu będą możliwe do wykorzystania wraz z rezultatami osiągniętymi na skutek inwestycji.

Czytaj więcej...