Drugie spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów w Krakowie

logo CoM  logo netcom

Drugie spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów odbyło się 4 października 2012 r. w Krakowie i zgromadziło 15 uczestników z 10 gmin: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Lubin, Niepołomice, Pałecznica, Raciechowice, Słupsk i Warszawa. 

Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do wymiany inspirujących pomysłów i doświadczeń – doświadczeni sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów udzielali porad przedstawicielom miast, które niedawno przyłączyły się do tej inicjatywy lub dopiero planują to uczynić.

Ponadto przedyskutowano wstępną wersję „Planu działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2012-2020” oraz zgłoszono kandydatury osób, które będą reprezentować Polską Platformę na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Do tej funkcji jednogłośnie wybrani zostali panowie: Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Z.Michniowski podkreślił znaczącą rolę miast, które mogą skutecznie pomóc rządowi w realizacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Natomiast Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia omówiła zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia, przedstawiła stan wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) w Bielawie, Ełku, Niepołomicach i Raciechowicach oraz zachęciła reprezentantów 4 miast, które nie podpisały jeszcze Porozumienia (Częstochowa, Lubin, Pałecznica, Słupsk), aby uczyniły to najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Zaprezentowała także główne założenia „Planu działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2012-2020”, inicjując dyskusję na jego temat, a także 8 projektów aktualnie realizowanych przez PNEC i wspierających promocję oraz realizację Porozumienia w Polsce.

P.Koperski, zastępca prezydenta miasta Częstochowa chciał się dowiedzieć, jaki jest przeciętny koszt opracowania SEAPu, ile czasu zajmuje jego przygotowanie  i jaki rok bazowy jest najczęściej wybierany przez miasta. Przedstawiciele miast sygnatariuszy chętnie udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania, informując także, kto opracowywał SEAPy w ich miastach i skąd można pozyskać finanse na ten cel.

P.Sołtysek z Bielsko-Białej podzielił się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas organizowania Dni Energii i podkreślił znaczenie działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Spotkanie zakończyło się kolejnym zaproszeniem do przyłączenia się do Porozumienia – im więcej miast połączy swoje wysiłki, tym większy wpływ będą miały na kształtowanie i realizację strategii energetycznej w Polsce.

Spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów poprzedziły dwudniowe warsztaty pn. Prekursorzy gospodarki niskowęglowej do roku 2020 zorganizowane w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS (współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa) w celu wymiany opinii, doświadczeń i wniosków dotyczących realizacji Porozumienia Burmistrzów w różnych krajach europejskich.