V spotkanie Polskiej Platformy Dialogu podczas VII FORUM Energia w Gminie w Katowicach

VII forum_Energia_w_gminie15 listopada br. odbyło się 5. spotkanie Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, zorganizowane w ramach projektu NET-COM, połączone z siódmą edycją FORUM Energia w Gminie, które poświęcone było zagadnieniom związanym z kogeneracją i trigeneracją. Forum zgromadziło ponad 50 uczestników, głównie samorządowców, ale także przedstawicieli firm i osoby zainteresowane energetyką odnawialną. Podczas spotkania Platformy, wspierającej współpracę pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, omówione zostały jej obecne i planowane działania służące ożywieniu wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Przedyskutowano też pod tym kątem „Plan działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2012-2020”.

Gospodarzem Forum, organizowanego przez GLOBEnergię we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, był Górnośląski Park Przemysłowy, którego budynek „Goeppert Mayer” jako pierwszy w biurowiec w Polsce wykorzystuje technologię trigeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodniczej.

Zasady działania systemu przedstawił w swojej prezentacji Łukasz Sajewicz z Viessmann. Podstawą dla systemu Tri-generacyjnego są dwa główne urządzenia: - moduł kogeneracyjny (ang. CHP - Combined Heat and Power) oraz absorpcyjny agregat wody lodowej (ang. Absorption Chiller). „Ekologiczny” biurowiec jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method). BREEAM to najbardziej popularna  w  Europie metoda oceny jakości budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w wielkiej Brytanii w 1990 r. Szczegóły certyfikacji przedstawił Mirosław Czarnik, Prezes GPP.

Przedstawiciele gmin z prezentacji Marcina Pawlika z DLJM System mogli dowiedzieć się jak efektywne zarządzać budynkami, natomiast Jarosław Trela z PhonoSolar przedstawił rozwiązania dla prosumenta - jak wykorzystać sieć energetyczną jako własny magazyn energii. Bronisław Wyżgolik, przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej opowiedział o produkcji biogazu rolniczego w kontekście aktualnej sytuacji prawno-rynkowej.

Po części konferencyjnej uczestnicy zwiedzali instalację trigeneracyjną budynku Goeppert Mayer Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Po obiekcie oprowadzał ich Mirosław Czarnik, Prezes GPP. 

 

Program

 

Prezentacje:

 

Galeria:

 

 logo netcom  logo EU emblem