Projekty zakończone w 2013 r.

Budowanie sieci wspierającej Porozumienie Burmistrzów (NET-COM)

logo-netcomProjekt NET-COM miał na celu wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez ułatwianie współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami.

Czas realizacji projektu: czerwiec 2011 – listopad 2013

Dofinansowanie: Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)logo iee 72

Czytaj więcej...

„Porozumienie burmistrzów dla poprawy klimatu” (ENERGY FOR MAYORS)

Celem projektu jest wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród samorządów lokalnych. 

Czytaj więcej...

Apetyt na klimat

logo apetyt_na_klimatProjekt „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej...