Projekt ma przede wszystkim na celu promocję gmin wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zachęcenie gmin do lepszego ich wykorzystania poprzez utworzenie lig krajowych w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech na wzór 3 lig istniejących w Niemczech, Francji i Czechach. Wszystkie stworzą ogólnoeuropejską Ligę Mistrzów OZE, mającą zrzeszać w sumie 6 000 gmin i działać także po zakończeniu projektu.

 


Opis działań:

  • na podstawie doświadczeń 3 istniejących lig zostanie opracowany przewodnik (w 6 językach) pomocny w utworzeniu 3 nowych lig;
  • informacje dotyczące polityki energetycznej i działań gmin zmierzających do lepszego wykorzystania RES zostaną wykorzystane do stworzenia bazy danych dobrych praktyk, filmów dokumentalnych o wzorcowych gminach oraz przygotowania metodologicznego poradnika w 7 językach;
  • przekazywaniu doświadczeń i „know how” posłużą konferencje krajowe (w Polsce 4), podróże studyjne (1) i szkolenia (2 sesje);
  • działania podejmowane w gminach będą waloryzowane i prezentowane na stronie internetowej i w biuletynie, a ich opisy aktualizowane i klasyfikowane;
  • podczas dwóch ceremonii europejskich wiodące gminy – mistrzowie OZE – zostaną nagrodzone.

Czas realizacji: wrzesień 2008 r. – sierpień 2011

Koordynator: CLER (organizacja pozarządowa zrzeszająca 150 organizacji działających na polu RES i EE na terenie całej Francji)

Partnerzy: PNEC, Deutsche Umwelthilfe (GE), Energy Agency of Plovdiv (BG), League of Ecological Alternatives (CZ), Climate Alliance (DE), Energiaklub (HU), Solarthemen (DE)


 


logo iee_72

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.