Projekt zmierza do zaktywizowania samorządów lokalnych, aby stały się wzorcem/MODELem dla mieszkańców, miejscowych interesariuszy oraz innych władz lokalnych. W projekcie udział bierze 41 gmin pilotażowych, także 7 gmin z Polski: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Nowa Dęba, Raciechowice, Poddębice.

 

Podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii ("EU Sustainable Energy Week" 2008) w Brukseli w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2008 r. MODEL został nagrodzony jako najbardziej obiecujący projekt spośród ponad 300 ocenianych. Nagrodę specjalną na ręce Eckarta Wurznera z Heidelbergu (Niemcy), Prezesa Energie Cites wręczył Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs.

 

Czas realizacji: wrzesień 2007 r. – luty 2010 r.

Koordynator: Energie-Cités i EnEffect, 10 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz partnerzy-obserwatorzy.

 

 


banner iee_200x26_72dpi

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.