Pierwsze w Polsce seminarium internetowe dotyczące umów o efekt energetyczny i rynku ESCO

covenant of_mayers_banner  logo netcom

Dnia 5 lipca 2013 r. odbyło się seminarium internetowe (webinarium) poświęcone zagadnieniu umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting), zorganizowane przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polską Siecią „Energie Cités” w ramach projektu NET-COM. 

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie samorządom lokalnym potencjału i możliwości umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting) w Polsce.

Program seminarium został przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polską Sieć „Energie Cités” w porozumieniu z Biurem Porozumienia Burmistrzów. Wydarzenie poprzedziła kampania informacyjna prowadzona zarówno przez biuro Stowarzyszenia, jak i biuro CoMo. Zaproszenie do udziału w seminarium zostało umieszczone na stronie internetowej www.pnec.org.pl, a także wysłane drogą elektroniczną do sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, członków platformy NET-COM oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Jako mówców zaproszono Marka Zaborowskiego, Wiceprezesa Instytutu Ekonomii Środowiska, Małgorzatę Skuchę, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szymona Liszkę, Prezesa Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Janusza Mazura, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii „ESCO” sp. z o.o. oraz Bożenę Herbuś, Naczelnika Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Częstochowy.

Seminarium rozpoczęło się o godz. 11 w „wirtualnej sali seminaryjnej”, gdzie Christine Dziewańska-Stringer z Biura Porozumienia Burmistrzów przywitała uczestników, a następnie oddała głos moderatorowi seminarium - Marii Stankiewicz, Dyrektorowi Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”. Maria Stankiewicz przedstawiła europejską inicjatywę pn. Porozumienie Burmistrzów i wskazała na możliwości wykorzystania formuły ESCO w realizacji działań wynikających z zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów miejskich z Dzierżoniowa, Ełku, Krakowa, Bydgoszczy, Gorlic, Gdyni, przedstawiciel kancelarii Whitestone oraz inni zainteresowani.

Słuchacze ocenili to doświadczenie jako bardzo pozytywne, w związku z czym zostanie ono powtórzone w grudniu. Informacja o tym wydarzeniu ukaże się na stronach internetowych Stowarzyszenia Gmin oraz będzie poprzedzone kampanią informacyjną.

 

Program:

  1. Wprowadzenie, Maria STANKIEWICZ (moderator), Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Rynek ESCO w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Marek ZABOROWSKI, Wiceprezes, Instytut Ekonomii Środowiska
  3. Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i założenia do umowy EPC, Małgorzata SKUCHA, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Innowacyjne modele finansowania projektów energooszczędnych (projekt CombinES), Szymon LISZKA, Prezes, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
  5. Doświadczenia POE ESCO i zmiany na rynku EPC, Janusz MAZUR, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” sp. z o.o.
  6. Program modernizacji budynków miejskich, Bożena HERBUŚ, Naczelnik Wydziału Komunalnego, Inżynier Miejski

 

 logo netcom  logo EU emblem