Formularz rejestracji

na konferencję:

ZMIANY KLIMATU OD KUCHNI”

KONFERENCJA KOŃCOWA W RAMACH PROJEKTU

 

CLIIKIS - PRZYJAZNE DLA KLIMATU KUCHNIE SZKOLNE

Kraków, 13 czerwca 2019 r.

Rejestracja zamknięta

 

EUKI DE bmu supported RGB en     
Projekt CLIKIS jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81230248), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

logo PNEC 2019